سرمایه‌گذاری

نکات مهم در خرید ملک

موقوفه بودن ملک یکی از نکات بسیار مهم حقوقی در هنگام خرید ملک بررسی موقوفه بودن ملک است. اکثر مردم بر این باور هستند املاک وقفی فقط در حسینه، بیمارستان، مدرسه و... است اما باید بدانید املاک بسیاری املاک وقفی دراجاره و...

Compare listings

Compare