شرایط و قوانین

قوانین و مقررات استفاده از وب سایت فرصت (املاک بزرگ فرصت)

 

 

 

گستره استفاده

۱-۱  استفاده از وب سایت فرصت تحت این شرایط و قوانین استفاده و قواعد حریم خصوصی می باشد و شامل هر نوع استفاده و یا دسترسی به مجموعه املاک بزرگ فرصت اعم از دسترسی مستقیم یا با واسطه می باشد.

 

تعاریف

۲-۱ کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی صرف نظر از ماهیت و نوع عمل وی که به هر نحو اعم از مستقیم و غیر مستقیم با مجموعه پلتفرم و سرویس های همکار مرتبط باشد.

تبصره: در متن ممکن است عنوان کاربر به اشخاص مختلف با عملکرد های متفاوت در سیستم بار شده باشد. علی ایحال تمامی مسئولیت های ممکن در این شرایط استفاده، صرفنظر از عمومیت عنوان کاربر می بایست مورد توجه ایشان قرار گیرد.

۲-۲ وب سایت فرصت: عبارتست از وبسایت forsatgroup.com و یا اپلیکیشن های موبایل املاک بزرگ فرصت و سرویس های همکار یا تحت قرارداد با املاک بزرگ فرصت.

تبصره: در این متن وبسایت،سیستم، سامانه، پلتفرم و اپلیکیشن ممکن است به جای وب سایت فرصت به کار برده شده باشد.

 

شرایط عمومی

۳-۱ کاربر با هر بار استفاده از خدمات وب سایت فرصت پذیرفته است که قوانین و مقررات جاری آن و همچنین متن حریم خصوصی را کاملا مطالعه کرده، از شرایط آن آگاهی دارد و مورد پذیرش ایشان می باشد. در صورتی که هرگونه تغییری در شرایط استفاده و قوانین و مقررات روی دهد این امر در سامانه اطلاع رسانی می‌گردد. کاربر با ادامه استفاده از وب سایت فرصت رضایت خود را نسبت به تغییرات به وجود آمده اعلام می نماید.

۳-۲ کاربر می داند که وب سایت فرصت خدمات مشاوره ملکی نیست. در وب سایت فرصت کاربر مختار است هر درخواست و اقدامی داخل سایت را بپذیرد و یا رد کند، لذا هر عمل حقوقی داخل وب سایت فرصت یا به واسطه استفاده از خدمات وب سایت فرصت باید به عنوان یک قرارداد مستقل و رابطۀ قراردادی بین طرفین رابطه حقوقی در نظر گرفته شود که ارتباطی با وب سایت فرصت ندارد. ضمنا وب سایت فرصت هیچ نوع کالایی را اعم از منقول و غیر منقول به فروش نمی رساند.

۳-۳ کاربر آگاه است وب سایت فرصت هیچ نوع رابطه کاری و استخدامی با کاربران و اشخاص ثالثی که ممکن است با واسطه از این خدمات استفاده کنند ندارد و به هیچ وجه استفاده از وب سایت فرصت چنین رابطه ای به وجود نمی آورد.

۳-۴ عنوان های انتخاب شده برای هر بخش این نوشته صرفا برای راحتی در خواندن بوده و ویژگی ساختاری ندارد.

 

تعهدات و حدود استفاده کاربر

۴-۱ استفاده از خدمات وبسایت مطلقا با مسئولیت کاربر بوده و املاک بزرگ فرصت هیچ گونه تضمینی برای تطبیق نوع استفاده با مقاصد کاربر از جمله کارایی برای انواع مقاصد استفاده ندارد.

 

تعهدات و مسئولیت‌ها

۴-۲ مسئولیت کاربر نسبت به هر نوع عمل یا واقعه ای که ناشی و یا به واسطه دسترسی کاربر به سامانه باشد، اعم از اینکه داخل سامانه به انجام رسیده یا بتوان به نحوی آن را به سامانه متصل نمود می باشد.

۴-۳ کاربر در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید دارای کلیه شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از سرویس های وب سایت فرصت به منظور انجام موضوع قرارداد سرویس ها از جمله حداقل سن قانونی، عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها می باشد.

۴-۴ کاربر اجازه استفاده از وب سایت فرصت را برای مقاصد غیرشخصی را ندارد. کاربر می پذیرد که وب سایت فرصت برای استفاده شخصی طراحی شده و هرنوع استفاده از طریق انتقال دسترسی به فرد دیگر یا استفاده سازمانی خلاف مقررات و قوانین استفاده است

۴-۵ در مواردی که اطلاعات یک خانه توسط کاربر تامین می شود وی متعهد می‌شود از اطلاعاتی که دارای حق نشر هستند بدون اجازه صاحب آن استفاده نکند و در هر صورت مسئولیت هر نوع محتوای بارگزاری شده توسط کاربر با ایشان است. با انتشار محتوا در محیط عمومی وب سایت فرصت کاربر اعلام نموده مجموعه مجوزها و اختیارات لازم برای انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه املاک بزرگ فرصت نمی باشد.

۴-۶ کاربر آگاه است که صرفا اجازه‌ی استفاده‌ی محدود و غیرانحصاری و غیر قابل انتقال از خدمات را تحت شرایط قرارداد حاضر دارد و املاک بزرگ فرصت مالک کلیه حقوق و منافع ناشی از این سامانه است که شامل موارد ذیل است اما منحصر به این موارد نیست:گرافیک، هویت بصری،محتوی، لوگو، مواد هنری، ویدیو، صدا، کدهای کامپیوتری و نرم افزاری و همچنین نرم افزارهای وابسته. این مالکیت شامل مجموعه حقوق مالکیت فکری ناشی از این پلتفرم ولو اینکه ثبت نشده باشد و در آینده به هرنحو در هر کجا ایجاد شود نیز می شود. وب سایت فرصت می‌تواند نسبت به انتقال، بازنشر، بازتولید محتوی به هر نحو بدون محدودیت خاصی اقدام نماید ضمنا استفاده از وب سایت فرصت هیچ گونه حقی را برای کاربر بر عنوان کاربری و سیستم مورد استفاده ایجاد نمی کند.

۴-۷ تهیه سخت افزار و یا نرم افزارهای مرتبط با وب سایت فرصت و همچنین اینترنت برای استفاده از وب سایت فرصت بر عهده کاربر می باشد.

۴-۸ انتشار فایل ها و اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان با مسئولیت کاربر بوده و پلتفرم در این خصوص مسئولیتی در قبال محل انتشار و نحوه استفاده از آن ندارد.

 

قواعد دسترسی و عدم سو استفاده

۴-۹ استفاده از وب سایت فرصت به وسیله سامانه های هوشمند غیر انسانی و ربات و بات ها خلاف قواعد دسترسی ست و هیچ کس نمی بایست دسترسی برای سامانه های فوق ایجاد کند.

۴-۱۰ هیچ بخشی از وب سایت فرصت قابل بازآفرینی در خارج از آن نیست مگر با اجازه مصرح از املاک بزرگ فرصت.

۴-۱۱ هیچ کس نمی تواند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس، کد نرم‌افزارها و سامانه های نشونی شامل دیکامپایل، مهندسی معکوس و یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت کتبی صادر شده باشد.

۴-۱۲ هیچ کس نمی تواند با استفاده از اقسام روشها نسخۀ دیگری از خدمات وب سایت فرصت را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین هیچ کس مجاز نیست در نرم‌افزار و سامانه وب سایت فرصت یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۴-۱۳ هیچ کس حق ندارد هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند و یا فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از نرم افزار وب سایت فرصت یا سامانه‌های مرتبط با آن انجام دهند.

۴-۱۴ مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای دیگر کاربران و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند در برابر وب سایت فرصت و اشخاص ثالث بر عهدۀ کاربر می باشد.

۴-۱۵ هیچ کس نمی تواند بابت خدمات وب سایت فرصت وجهی علاوه بر موارد پرداخت مشخص شده داخل وبسایت اخذ نماید.

 

مبنای دسترسی

۴-۱۶ کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف وب سایت فرصت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۷ کاربر با ورود به سامانه و استفاده از وب سایت فرصت قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش و انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.

۴-۱۸ ممکن است در شرایطی ادامه استفاده از وب سایت فرصت و یا دسترسی های بیشتر منوط به امضای الکترونیکی و یا کاغذی گردد. خودداری از انجام مورد فوق ممکن است باعث تعلیق و یا خاتمه دسترسی کاربر گردد.

۴-۱۹ کاربر می‌پذیرد همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر و شرایط استفاده اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به وب سایت فرصت، از طریق وب سایت فرصت بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

 

حقوق و تعهدات وب سایت فرصت

۵-۱ هرنوع اقدامات و فعالیت هایی از طرف کاربر که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار املاک بزرگ فرصت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی محسوب می شود و حسب مورد املاک بزرگ فرصت حق خود را برای تعقیب قانونی محفوظ می دارد.

۵-۲ در مواردی که اطلاعات تماس کاربر و یا اطلاعات تماس ثبت شده دیگر با اجازه خود ایشان در اختیار دیگری قرار می‌گیرد وب سایت فرصت هیچ‌گونه مسئولیتی نسبت به ایجاد مزاحمت و مواردی که ممکن است به این واسطه اتفاق بیفتد ندارد.

۵-۳ وب سایت فرصت سعی خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربر انجام می دهد اما تضمین و مسئولیتی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی ندارد.

۵-۴ در هیچ حالتی وب سایت فرصت و مدیران و دست اندرکاران آن مسئول خسارات ناشی از استفاده کاربر از آن نیستند و از مسئولیت مبرا می باشند و مسئولیت استفاده از سامانه و نحوه‌ آن در هر حال و در مواجهه با کلیه شرایط از جمله اشخاص ثالث بر عهده خود کاربر می باشد. املاک بزرگ فرصت مطلقا هیچ نوع مسئولیتی در خصوص ایراد هر گونه خسارت به کاربر و یا شخص ثالت به هر نحو اعم از خسارت جانی و مالی ندارد.

کاربر موظف است حدود مسئولیت ها را به اطلاع افرادی که به واسطه ایشان ممکن است در معرض استفاده از خدمات املاک بزرگ فرصت قرار بگیرند قرار دهد.

۵-۵ خدمات وب سایت فرصت ممکن است با مشارکت خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری ارائه شود که خارج از کنترل وب سایت فرصت است. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مخصوص به خود را دارند و املاک بزرگ فرصت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص قوانین و و شرایط استفاده و خدمات این اشخاص ندارد.

۵-۶ چنانچه کاربری سرویسی بر مبنای خدمات وب سایت فرصت ارايه دهد املاک بزرگ فرصت هیچ‌گونه تضمینی در خصوص صلاحیت کاربر، زمان دریافت خدمات و کیفیت سرویسی که کاربر به دیگران اعم از کاربران دیگر و اشخاص ثالث ارائه می‌‌دهد نخواهد داشت. ارائه و دریافت هر نوع سرویس بر مبنای این پلتفرم با مسئولیت خود شخص می باشد.

۵-۷ وب سایت فرصت مسئولیتی در مورد وقفه در سرویس دهی، به هر نحو را بر عهده ندارد. ضمنا املاک بزرگ فرصت هیچ‌ نوع مسئولیتی در خصوص عملکرد اشخاص ثالث که ممکن است موجب ایجاد نقص یا اشکال و ایرادی در نحوه کاربری کاربر گردد نخواهد داشت.

۵-۸ در صورت بروز هرگونه از موارد قهریه و فورس ماژور املاک بزرگ فرصت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

 

قانون حاکم و قواعد حل تعارض

۶-۱ با استفاده از وب سایت فرصت کاربر می داند و موظف است که از آن برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا قواعد آمره و خلاف شرع یا عرف جامعه مورد استفاده قرار ندهد.

۶-۲ مجموعه قوانین و مقررات و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر نظام حقوقی ایران اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و غیره حاکم بر انجام موضوع این قوانین و مقررات است.

۶-۳ مسئولیت همۀ اقدامات و افعال که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی و مسئولیت مدنی شامل ورود خسارت به نشونی و اشخاص ثالث باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و املاک بزرگ فرصت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و می‌تواند ضمن غیر فعال کردن دسترسی متخلف به تشخیص خود، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق اعم از ایراد دعوای جبران خسارت مادی و معنوی و همچنین ایراد دعوای کیفری به عمل آورد.

۶-۴ چنانچه هر قسمت از شرایط و قوانین و مقررات به موجب قواعد آمره نافذ نباشد و یا به علت قوانین لاحق بر زمان تنظیم قواعد از عداد شروط خارج گردد روح حاکم بر قوانین و مقررات می بایست مبنای تفسیر آن بخش قرار گیرد و الباقی قواعد از درجه اعتبار ساقط نخواهد شد.

۶-۵ تخطی از هر یک از شروط قراردادی به تشخیص املاک بزرگ فرصت می تواند منجر به تعلیق و یا قطع دسترسی کاربر به سامانه گردد.

۶-۶ کلیه حقوق این سایت متعلق به املاک بزرگ فرصت می‌باشد.

 

شرایط اختصاصی سرویس خانه

خدمات خانه تحت این شرایط و قوانین اختصاصی به علاوه مجموعه شرایط عمومی سامانه و قواعد حریم خصوصی ارائه می شود. ضمنا ممکن است به جز این موارد، قرارداد جداگانه نیز با برخی طرفین سرویس منعقد شده باشد که نسبت به فرد امضا کننده تعهدآور می باشد. هر شخصی که درخواست خانه می نماید و یا به هر نحو از سرویس استفاده نماید این مجموعه شرایط سرویس را پذیرفته است.

 

شرایط سفارش سرویس

۷-۱ در مواردی که خانه به وسیله شخص دیگری غیر از مالک درخواست می شود، شخص درخواست کننده موظف است حدود و شرایط استفاده از سرویس را به کسانی که از این سرویس استفاده می‌کنند اعلام نموده و حسب مورد رعایت نماید. هرگونه مسئولیت اعم از کیفری و مدنی ناشی از این عدم اعلام و اقدام با شخص درخواست کننده بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۲ درخواست کننده خانه اعلام نموده مجموعه مالکیت یا مجوزها، حقوق، رضایتنامه‌ها، اجازه‌نامه‌ها و صلاحیت لازمه و اختیارات لازم برای این درخواست و انتشار آن را دارد و نسبت به نقض حقوق دیگران به هر نحو اعم از حقوق مالکانه، اسرار تجاری، نقض حریم خصوصی شخصا مسئول است و مسئولیتی متوجه پلتفرم نمی باشد. با ثبت درخواست در سیستم کاربر اعلام می نماید که دارای اجازه قانونی برای وارد کردن آن در سیستم می باشد و مسئولیت های ناشی از آن را می پذیرد.

۷-۳ وب سایت فرصت حق عدم سرویس‌دهی به کاربر را به علت عدم امکان یا موانع دیگر به تشخیص خود داراست.همچنین وب سایت فرصت اختیار لغو دسترسی کاربران به تشخیص خود را چنانچه دسترسی ایشان خطرناک یا نامطلوب ارزیابی کند را دارد.

۷-۴ کاربر با فراهم نمودن شرایط ورود به منزل برای سرویس دهنده رضایت خود را از این امر اعلام داشته و می تواند در هر مرحله از این اجازه منصرف گردد.

۷-۵ کاربر پس از ثبت درخواست و دریافت وقت مراجعه حضوری و مشخصات شخص سرویس دهنده، می بایست قبل از ورود مراجع به منزل یا محل مورد نظر عکس پرسنلی ارائه شده از چهره فرد در پنل کاربری را با چهره ایشان مطابقت داده و اگر عکس فرد یا فردی که در محل قرار حضور دارد مطابقت نداشت از دریافت خدمات انصراف دهند و در اسرع وقت به املاک بزرگ فرصت اطلاع داده شود.

۷-۶ به کاربر پیشنهاد می‌شود در زمان دریافت خدمات، در محل تنها نبوده و یک همراه در طول زمان دریافت خدمات، در محل حضور داشته باشد. کاربر می پذیرد با در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی و حریم شخصی با مسئولیت شخصی خود از خدمات سرویس خانه استفاده می نماید.

۷-۷ کاربر تعهد می‌نماید از مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان در طول انجام خدمات اجتناب نماید. همچنین استفاده یا در اختیار داشتن اسلحه و موارد مشابه دیگر در حین انجام خدمات ممنوع است و حق دعوی حقوقی و کیفری علیه وی را برای املاک بزرگ فرصت ایجاد می‌کند.

 

محدودیت مسئولیت خانه

۷-۸ ارايه خانه و اطلاعات تماس آن در پلتفرم مسئولیتی برای املاک بزرگ فرصت از لحاظ تصدیق هویت مالک و همچنین تطابق مشخصات مالک و خانه ایجاد نمی کند.

۷-۹ ممکن است اطلاعات ارايه شده بر روی خانه تخمینی و حدودی باشد و سامانه مسئولیتی در خصوص هر نوع استفاده از این اطلاعات نخواهد داشت. بدیهی ست که کاربر برای انجام هر نوع عمل حقوقی می بایست شخصا نسبت به راستی آزمایی اطلاعات اقدام نماید.

۷-۱۰ کاربر می پذیرد هر گونه مسئولیت تبلیغ و اظهار خلاف واقع بر عهدۀ سفارش‌دهنده است و سامانه مسئولیتی ندارد.

۷-۱۱ کاربر می‌پذیرد مسئولیت تمامی اتفاقاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از سرویس خانه یا سایر سرویس مرتبط با وب سایت فرصت، برای کاربر به وجود بیاید به عهده کاربر است. املاک بزرگ فرصت هیچ مسئولیتی در قبال مشکلاتی که ممکن است در نتیجه استفاده از وب سایت فرصت توسط یک کاربر، برای کاربران یا افراد دیگر ایجاد شود از جمله از بین رفتن داده‌ها، و خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیر مستقیم کیفری و حقوقی که به افراد وارد می شود به عهده ندارد.

۷-۱۲ کاربر می بایست مجموعه وسایلی که مرتبط با حریم خصوصی ایشان می باشد اعم از عکس ها و غیره را قبل از مراجعه جمع اوری نموده و ضمنا اشیا قیمتی در دسترس و دارای مالکیت معنوی را نیز جمع آوری و دور از دسترس قرار دهد. کاربر می پذیرد که مسئولیت ناشی از عدم اجرای این موارد با ایشان بوده و پلتفرم مسئولیتی نخواهد داشت.

 

۸شرایط اختصاصی وام سنج

۸-۱. اطلاعات و محاسبات وام بر مبنای اطلاعات اعلامی بانک ها و موسسات مالی ست. از آنجاییکه این اطلاعات ممکن است هرلحظه تغییر یابد، پیش از هر تصمیم یا اقدامی این اطلاعات را با آخرین به روزرسانی های بانک یا موسسه مالی مربوطه تطابق دهید. استفاده از ابزارهای مرتبط در سامانه با مسئولیت کاربر بوده و سامانه مسئولیتی در این خصوص بر عهده ندارد.

۸-۲ ممکن است در مواردی مبالغ اعلامی توسط سامانه وام سنج به صورت تقریبی اعلام گردد. برای محاسبه دقیق مبالغ به بانک یا موسسه مالی مربوطه رجوع نمایید.

 

Compare listings

Compare